Podstawowa|opieka zdrowotna

Prawo do świadczeń POZ

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w NZOZ „Przychodnia Zabobrze” udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ poprzez złożenie deklaracji oraz posiadają potwierdzenie prawa do świadczeń.

Deklaracja wyboru 
W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej. Wyboru dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni. Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun. Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej. Pacjent może złożyć w jednym miejscu deklarację do lekarza, a w innym do pielęgniarki czy położnej, powinien jednak rozważyć praktyczne skutki takiego wyboru.

Deklaracja dla noworodka
Jeżeli dziecko do 6. miesiąca życia nie ma nadanego numeru PESEL, może być zapisane na listę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na podstawie dowodu ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego. Po nadaniu dziecku numeru PESEL, najpóźniej po ukończeniu przez nie 6. miesiąca życia, rodzic powinien złożyć ponowną deklarację.

Potwierdzenie prawa do świadczeń - System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - eWUŚ
eWUŚPodstawowym sposobem potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej jest elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień pacjenta na podstawie numeru PESEL (w przypadku dzieci do 3. miesiąca życia, które mogą jeszcze nie uzyskać własnego numeru PESEL, elektroniczne potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica). Zwalnia to pacjenta z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli eWUŚ nie potwierdza w danym dniu Twoich uprawnień, możesz je potwierdzić za pomocą innych dokumentów, np.

Jeżeli musisz skorzystać ze świadczeń, a nie masz przy sobie takiego dokumentu, masz prawo złożyć stosowne oświadczenie o swoim prawie do świadczeń. Druk oświadczenia powinieneś otrzymać od świadczeniodawcy. Pamiętaj, ze prawidłowo wypełniony dokument musi zawierać:

Jeżeli jesteś przedstawicielem lub opiekunem osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, oprócz danych Twojego podopiecznego musi zawierać dodatkowo Twoje dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzającego Twoją tożsamość.

Pamiętaj. Kiedy złożysz oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń uprawnień, wiedząc, że nie masz takich uprawnień, możesz zostać obciążony kosztami udzielonych Ci świadczeń opieki zdrowotnej.

 

więcej informacji: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/

załączone pliki
Deklaracja wybory lekarza POZ Deklaracja wybory lekarza POZ» [ 195.12 kB ]
Deklaracja wybory pielęgniarki POZ Deklaracja wybory pielęgniarki POZ» [ 196.11 kB ]
Deklaracja wybory położnej POZ Deklaracja wybory położnej POZ» [ 195.51 kB ]
prawo do świadczeń poz

Polityka Prywatności i cookies


Nasza witryna internetowa używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz jednocześnie zgodę na ich wykorzystywanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia / przeglądarki.

Więcej informacji znajduje się w naszej
Polityce Prywatności oraz Polityce cookies.