wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)
Resetuj

Resetuj

minus

Zmniejsz czcionkę

plus

Zwiększ czcionkę

minus

Zmniejsz Wiersze

plus

Zwiększ Wiersze

minus

Wysoki kontrast

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

wcag
Preloader Przychodnia Zabobrze

Dostępność

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.przychodnia-zabobrze.pl

Przychodnia Zabobrze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przychodni Zabobrze (Centrum Medyczne Zabobrze).

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-05.

Skróty klawiaturowe

 • Wersja kontrastowa: Alt + Z.
 • Treść strony: Alt + X.
 • Nawigacja strony: Alt + C.
 • Mapa Witryny: Alt + V.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Makiela-Wychota, biuro@przychodnia-zabobrze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 88 90 170. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • Dolnośląskie
 • Jeleniogórski
 • Jelenia Góra
 • Jelenia Góra
 • Ogińskiego 1B
 • 58-506

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.

Wejście do budynku

 • Główne wejście znajduje się od Ulicy Ogińskiego, za apteką (wejście A)
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.

Przestrzeń za wejściem

 • Informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń znajduje się Plan w postaci wypukłego rysunku znajduje się przy drzwiach po lewej stronie od wejścia. Umieszczony jest na postumencie wysokości 80 centymetrów.
 • Ścieżka dotykowa prowadzi do rejestracji
 • Punkt obsługi znajduje się od wejścia około 10 metrów
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 1 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Winda

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • na wprost około 10 metrów

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • W toalecie jest zamontowany przycisk do wzywania pomocy.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Prosimy o noszenie maseczek w budynku.
 • Aktualności

  Z myślą o naszych dzieciach: Jak dbać o zdrowie... Dzień Dziecka, który niedawno obchodziliśmy, to doskonała okazja, by zastanowić się... Szczegóły
  6 marca- EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY 6 marca- EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY Zapraszamy na konsultacje do naszej Poradni Logopedycznej,... Szczegóły
  5 Marca - Dzień Teściowej 5 Marca - Dzień Teściowej, Jako pierwsi świętowali ten dzień Francuzi ! Dzisiejszy dzień... Szczegóły
  Nowi Lekarze Pracownia USG Zadbaj o swoje zdrowie, wykonując badanie w dogodnych dla siebie terminach pod opieką... Szczegóły
  Partner Przychodni Zabobrze
  Partner Przychodni Zabobrze
  Partner Przychodni Zabobrze
  Partner Przychodni Zabobrze
  Partner Przychodni Zabobrze
  Partner Przychodni Zabobrze
  © 2024 Przychodnia Zabobrze - Centrum Medyczne Jelenia Góra - wszystkie prawa zastrzeżone.
  design by : rentlab.pl

  Ciasteczka Cookies i polityka prywatności


  Korzystamy z plików cookies (tzw. ciasteczek). Dzięki nim możesz bez problemu korzystać ze wszystkich dostępnych w serwisie usług i funkcjonalności. Pliki cookies służą nam także do personalizowania wyświetlanych Ci treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszej stronie. Więcej informacji znajduje się w „Polityce cookies”.
  Więcej informacji znajduje się w naszej:
  Polityce Prywatności oraz Polityce cookies.